Інформація для акціонерів: 2019 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 27.11.2019 Повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПрАТ "ЗЗРК" Повідомлення pdf
2 27.11.2019 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Особлива інформація pdf
3 02.08.2019 Повідомлення про підсумки голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" Повідомлення pdf
4 25.07.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Особлива інформація pdf
5 25.07.2019 Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Особлива інформація pdf
6 23.07.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, 19.07.2019 р., які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 25 липня 2019 року Повідомлення pdf
7 05.07.2019 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Повідомлення pdf
8 05.07.2019 Проект рішень щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів прат "ЗЗРК" Повідомлення pdf
9 05.07.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Повідомлення pdf
10 05.07.2019 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" Повідомлення pdf
11 26.04.2019 Річна інформація про емітента цінних паперів за 2018 рік Звіти pdf pdf.p7s
12 09.04.2019 Iнформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю Особлива інформація pdf pdf.p7s
13 04.03.2019 Звіт про управління Додаткова информация pdf