Екологія: Завдання служби охорони довкілля

Служба з охорони навколишнього середовища ПрАТ «ЗЗРК» організовує і контролює

 • дотримання комбінатом законів України з охорони навколишнього природного середовища та виконання в установлені терміни приписів, вимог нормативних документів, а також наказів по комбінату;
 • розробку і здійснення природоохоронних заходів, що забезпечують виконання виробничої програми;
 • розробку, узгодження, впровадження та досягнення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу і скидів їх у водойми, балансових норм водоспоживання та водовідведення, використання або утилізацію промислових відходів;
 • утримання природоохоронних об'єктів відповідно до правил технічної експлуатації, розробки і впровадження оптимальних режимів роботи очисного обладнання, аспіраційних і вентиляційних систем, а також виконання заходів, що забезпечують високоефективну їх роботу;
 • додержання експлуатаційним персоналом технологічних інструкцій в частині організації виробництва з мінімальними викидами, скидами в навколишнє середовище;
 • розробку та видачу керівникам підрозділів рекомендацій щодо поліпшення експлуатації природоохоронних об'єктів, зниження забруднення навколишнього середовища;
 • ведення технічної документації та паспортів природоохоронних об'єктів згідно із встановленими формами та реєстрацію їх в органах державного нагляду;
 • проведення цільових перевірок технічного стану очисних споруд, природоохоронної діяльності підрозділів підприємства в частині дотримання встановлених нормативів скидів та викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;
 • закріплення територій комбінату за цехами та структурними підрозділами з метою утримання об'єктів благоустрою;
 • виконання приписів державних контролюючих органів за результатами комплексних перевірок підприємства з охорони природи;
 • отримання підприємством в установленому порядку дозволів на спецводокористування, викид забруднюючих речовин в атмосферу, лімітів на розміщення відходів виробництва;
 • залучення спеціалізованих організацій для проведення на підприємстві науково-дослідних і налагоджувальних робіт з охорони навколишнього середовища;
 • підготовку та надання контролюючим організаціям у встановлені терміни звітів з охорони навколишнього природного середовища;вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду і нової техніки для очищення забруднюючих речовин та скидів і контролю стану навколишнього середовища.

Служба з охорони навколишнього середовища ПрАТ «ЗЗРК»

 • у будь-який час доби проводить перевірку стану природоохоронних об'єктів, а також основних виробничих і допоміжних цехів в частині дотримання природоохоронних вимог;
 • бере участь у розгляді проектів будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів виробничих цехів, дільниць, а також планів впровадження нової техніки і надає по проектам висновки в частині дотримання природоохоронних вимог;
 • бере участь у проведенні, спільно з державними контролюючими органами, комплексних перевірок з охорони природи на комбінаті;
 • погоджує природоохоронні плани робіт підрозділів комбінату і графіки капітальних ремонтів природоохоронних об'єктів і основного обладнання;
 • видає приписи керівникам цехів і дільниць про усунення виявлених недоліків і порушень правил технічної експлуатації природоохоронних об'єктів, систем аспірації та інструкцій з ведення технологічних процесів в частині охорони природного середовища і промислової санітарії;
 • у разі виявлення порушень правил експлуатації природоохоронних об'єктів основних і допоміжних виробництв, які можуть спричинити викиди забруднюючих речовин в кількостях і концентраціях шкідливих для людини і природи, забороняє, зупиняє експлуатацію цих виробництв;
 • вносить пропозиції керівнику комбінату про накладення стягнень за недоліки або про заохочення працівників;
 • за вказівкою керівництва представляє комбінат в державних і громадських організаціях з питань охорони природи;
 • здійснює листування з питань охорони природи з установами, підприємствами і організаціями.
Головний спеціаліст СОНС Валерій Самойлов і інженер Юлія Маркова