11.01.2021 Премія Президента України для молодих вчених

Премія Президента України для молодих вчених

Указом 595/2020 від 29 грудня 2020 р. групі молодих вчених Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та кандидату технічних наук, заступнику начальника дільниці № 3 шахти «Прохідницька» Сергію Зубку присуджено премію Президента України за роботу «Стійкість природно-техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ».

Як відомо, Україна знаходиться в десятці найбільших виробників залізної руди в світі. Однак, щоб і в майбутньому зберігати лідируючі позиції, країні потрібно забезпечити подальший сталий розвиток залізорудної галузі.

Одним з головних викликів є вплив гірського виробництва на довкілля. У той же час стійкість масиву гірських порід, в якому відбувається процес видобутку корисних копалин, має велике значення для рентабельності гірничого підприємства, адже експлуатаційні витрати на підтримку підземних гірничих виробок можуть сягати більше 20 % від загальних. Крім того, стійкий стан масиву забезпечує безпечні умови праці гірників і значно впливає на якість видобутої корисної копалини.

Колектив молодих вчених, ґрунтуючись на результатах аналітичних, експериментальних і практичних досліджень, розробив ряд ресурсозберігаючих технічних рішень, які мінімізують ризики руйнувань природних і техногенних масивів. Запропоновані ними інноваційні заходи дозволяють мінімізувати руйнування і обвали, зберегти денну поверхню і гідрологічний режим підземних вод, підвищити рівень утилізації порід тощо.

Директор Інституту проблем природокористування та екології НАН України, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки А. Г. Шапар вважає, що робота молодих вчених «за своїм методичним підходом, комплексністю та спрямованістю є піонерною».

Працю молодих дослідників гідно оцінили не тільки маститі вчені, а й природоохоронці. Так, голова Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги С. В. Размєтаєв вважає, що представлене дослідження заслуговує високої нагороди «за суттєве підвищення техногенної безпеки та наукове обґрунтування принципів і параметрів стійкого стану природних і техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ».

У процесі дослідницької роботи співавторами (вік яких не перевищує 35 років) було опубліковано понад 110 наукових робіт, серед яких статті в престижних профільних журналах, 2 зарубіжні та 2 вітчизняні монографії, 1 навчальний посібник, а також зареєстровано 4 патенти на винаходи. Крім того, молоді вчені виступили з науковими доповідями на більш ніж 30 міжнародних і всеукраїнських конференціях. Нідерланди, Хорватія, Китай, Франція, Казахстан, Польща – така географія їх виступів.

Технічні рішення, запропоновані лауреатами премії, знайшли практичне застосування на Запорізькому залізорудному комбінаті, Центральному та Інгулецькому гірничо-збагачувальних комбінатах.

Вітаємо нашого колегу Сергія Зубка із заслуженою оцінкою наукових досягнень!