11.01.2021 Досягнення ЗЗРК в сфері екології оцінені на державному рівні

Досягнення ЗЗРК в сфері екології оцінені на державному рівні

В останні дні 2020 року Президент України підписав указ, який в черговий раз підтвердив, що ПрАТ «ЗЗРК» – лідер гірничо-металургійного комплексу України в застосуванні передових природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій при освоєнні підземних родовищ корисних копалин.

Указом № 608/2020 від 30 грудня групі авторів з 8 чоловік, в числі яких і представники нашого підприємства – заступник технічного директора – начальник технічного відділу ПрАТ «ЗЗРК» Ігор Карапа, радник Генерального директора Сергій Полторащенко (раніше член Правління – технічний директор ПрАТ «ЗЗРК»), радник операційного директора ТОВ «Метінвест Холдинг» Михайло Короленко (на момент подачі роботи на здобуття Державної премії Генеральний директор ПрАТ«ЗЗРК»), присуджено Державну премію в галузі науки і техніки за 2020 рік за роботу «Екологоорієнтованы технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України».

В роботі представлені результати 10-річної розробки і повномасштабного впровадження на Запорізькому залізорудному комбінаті екологоорієнтованих технологій підземного видобутку руд, спрямованих на мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище, які вирішують проблему утилізації відходів гірничодобувної промисловості і забезпечують раціональне використання сировинних ресурсів України.

Зокрема, розроблено та успішно впроваджено комплекс технологій, який виключає катастрофічні наслідки для навколишнього середовища: повністю виключено просідання земної поверхні та скидання шахтних вод у прісні водойми. У складі сумішей для закладки виробленого простору утилізовано понад 10,5 млн тонн відходів і порід відвалу.

Також розроблено та впроваджено сучасні вітчизняні безтротилові вибухові речовини, обладнання та технології їх підземного застосування.

Слід зазначити, що по темі дослідження авторами опубліковано 249 наукових робіт, зокрема 5 монографій, 1 посібник, 149 статей (35 – в зарубіжних виданнях). Новизна і конкурентоспроможність запропонованих ними технічних рішень захищені 18 патентами на винахід та 40 – на корисну модель. По даній тематиці захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації. Створені та функціонують 4 нових промислових виробництва з випуску безтротилових вибухових речовин і їх невибухових компонентів.

Колективна праця вчених провідних українських установ вищої освіти (Криворізького національного університету, Українського державного хіміко-технологічного університету), а також представників ПрАТ «ЗЗРК», Центрального ГЗК, ТОВ НТО «Технотрон» і ТОВ «Іст-Форт» є прикладом тісного зв'язку науки і виробництва і високо оцінена науковою громадськістю, експертами та представниками екологічних організацій.

Технологія, яка реалізована і застосовується на ЗЗРК, за показником інтегрального екологічного впливу в 11 разів відрізняється в кращу сторону від традиційних технологій видобутку залізних руд підземним способом. Відвернена екологічна шкода при впровадженні сучасних технологій розробки рудних родовищ підземним способом в грошовому вираженні складає близько 11 млн $ щорічно і за період 2009–2019 рр. досягла суми в 2 млрд 180 тис. грн.