22.09.2021 Колективний договір: підводимо підсумки за півріччя

Колективний договір: підводимо підсумки за півріччя

16 вересня відбулося спільне розширене засідання профспілкового комітету та адміністрації, на якому були підведені підсумки роботи комбінату і виконання колективного договору за перше півріччя 2021 року.

Виступаючи перед учасниками засідання, Голова Правління ПрАТ «ЗЗРК» Дмитро Колєсніков озвучив цифри і факти, що характеризують виконання основних розділів і пунктів колективного договору.

Розділ II «Виробничо-економічна діяльність та розвиток комбінату»

Для створення фронту очисних робіт на шахті «Експлуатаційна» за перше півріччя 2021 року підготовлено і введено в експлуатацію 9 камер і 1 прирізку із загальними запасами 1 млн 833 тис. тонн. На шахті «Прохідницька» введено в експлуатацію 1 камеру по Переверзівському родовищу із загальним запасом 185 тис. тонн.

Загальний обсяг капітального будівництва (без заміни основного технологічного обладнання) склав 197 млн 883 тис. грн без урахування ПДВ, що на 33 млн більше, ніж у 2020 році. Основні кошти були спрямовані на будівництво нових виробничих потужностей.

Розділ III «Трудові відносини»

Протягом першого півріччя 2021 року трудові відносини між адміністрацією підприємства і трудовим колективом були оформлені у повній відповідності до вимог колективного договору та КЗпП України.

За станом на 30 червня 2021 року облікова чисельність працівників комбінату склала 5 040 осіб. За звітний період на підприємство було прийнято 215 працівників, з них за робочими спеціальностями – 198 осіб, на вакансії керівників, професіоналів, фахівців –17.

За шість місяців 2021 року було звільнено 235 працівників, що на 23 % більше в порівнянні з першим півріччям 2020 року. Основними причинами звільнення, як і раніше, залишаються власне бажання працівника (62 особи), власне бажання у зв'язку з виходом на пенсію (61 особа), закінчення терміну трудового договору (15 осіб) та угода сторін (67 осіб).

Коефіцієнт плинності кадрів у 2021 році склав 1 % (при нормі 5 %).

За порушення трудової дисципліни і недотримання посадових інструкцій у першому півріччі 2021 року догани оголошені 29 працівникам, з яких 14 робітники і 15 КПС.

Розділ IV «Оплата і нормування праці»

Всі пункти цього розділу виконані. У першому півріччі 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 20 990 грн (за той же період 2020 року – 19 594 грн). Зростання заробітної плати в 2021 році склало 7,1 %. Заборгованості з виплати заробітної плати в 2020 році не було.

В 2019 році на комбінаті почалася, а в липні 2021 року була завершена чергова кампанія з атестації ра-бочих місць працівників комбінату. Вперше за всі минулі атестації атестовано кожне робоче місце.

За період з 2019 по 2021 рік укладено і заповнено 687 карт умов праці. Згідно з Переліком робочих місць підтверджено право трудящих на пенсійне забезпечення за Списком № 1, Списком № 2 і за вислугою років (587 робочих місць), а також право працівників на одержання додаткової відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах праці (1 052 робочих місця). Атестовано 247 робочих місць, де працівникам встановлені доплати за умови праці.

Фахівцями з праці проведено велику роботу з розрахунку напруженості і важкості праці на основі розробленої своїми силами методики. Виконано близько 1 500 хронометражів і карт спостережень. Спільно з санітарно-технічною лабораторією проведено заміри шкідливих факторів робочих місць.

Розділ V «Забезпечення зайнятості»

В рамках вирішення питання комплектування персоналу на підприємстві проводиться підготовка та перепідготовка кадрового складу комбінату. Так, за звітний період у відділі розвитку персоналу пройшли навчання 622 працівника при плані 577 працівників. Перевищення плану пов'язане з активізацією надходження за-явок від структурних підрозділів.

На комбінаті проводяться стажування і оплачувані практики студентів навчальних закладів. У першому півріччі 2021 року на підприємстві пройшли практику 128 студентів, з них на оплачуваній практиці перебувало 100 осіб.

Розділ VI «Охорона праці і здоров'я»

Всього в першому півріччі 2021 року взято на облік 2 нещасних випадки, пов'язаних з виробництвом (по одному на шахті «Експлуатаційна» і шахті «Прохідницька»).

На виконання заходів щодо поліпшення та забезпечення безпечних умов праці в структурних підрозділах комбінату витрачено 19,5 млн грн, в тому числі:

• проведено монтаж автоматичної пожежної сигналізації в ВФХЛ на суму 219 062 грн; в АТЦ – на суму 68 741 грн;

• придбано спецодягу і спецвзуття на суму 5,4 млн грн;

• придбано засобів індивідуального захисту на суму 6,2 млн грн;

• забезпечено спецхарчуванням працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, на суму 2,8 млн грн.

Всі заходи виконуються відповідно до встановлених термінів.

Розділ VII «Соціальні пільги та гарантії»

Прибуток, що залишився в розпорядженні комбінату, витрачався згідно з бюджетом на перше півріччя 2021 року і на підставі рішень Правління. Загальна сума витрат на соціальну сферу – 6 408 тис. грн.

Крім того, в першому півріччі були проведені наступні грошові виплати:

• матеріальна допомога дітям з інвалідністю – 47 тис. грн;

• допомога при народженні дитини – 136 тис. грн;

• виплати по колдоговору – 793 тис. грн;

• відшкодування послуг дитячого садка – 5,6 тис. грн;

• разова фінансова допомога при вступі у шлюб – 52 тис. грн;

• інші витрати (8 Березня, ювілейні дати) – 1 727 тис. грн;

• перевезення працівників на роботу і з роботи залізничним транспортом – 5 166 тис. грн.

Всього грошові виплати склали 14 335 тис. грн.

Завершуючи виступ, Генеральний директор Дмитро Колєсніков підкреслив, що колективний договір – реально працюючий документ, до виконання розділів і пунктів якого доклали зусиль і Правління, і профспілковий комітет, і трудовий колектив.

Перед учасниками засідання виступив голова профкому ПрАТ «ЗЗРК» Микола Пастушенко, який зазначив, що адміністрація і профком в першому півріччі проводили свою роботу відповідно до розділів і норм, закріплених в колективному договорі. «Не просто складалася ситуація з підготовки виймальних одиниць, не вистачало якісної руди. Та й зараз ще становище залишається складним. Але, незважаючи на всі складнощі, я впевнений, що трудовий колектив докладе всіх зусиль, щоб виконати всі взяті на себе зобов'язання і, як завжди, гідно закінчити рік», – сказав профспілковий лідер.

Нижче публікуємо основні тези виступу Миколи Пастушенка.

Переговори про внесення змін до колективного договору на 2022 рік

Проведено три засідання робочої комісії. В черговий раз сторони домовилися про поліпшення ряду соціальних гарантій.

Не припиняється робота і з питання оплати праці робітників. У лютому поточного року трудящим ЗЗРК виплачена виробнича премія за підсумками роботи за рік, передбачена п. 7.3.6 колективного договору. З першого червня було проведено 5-відсоткове підвищення заробітної плати.

Охорона праці

З питань охорони праці та дотримання правил техніки безпеки на робочих місцях ведеться постійна системна робота. Уповноважені трудових колективів з охорони праці здійснюють громадський контроль за безпекою виконання виробничих процесів. З їх участю проводяться регулярні перевірки санітарного стану та побутових умов в цехах, місць загального користування тощо.

Загальна захворюваність в цехах комбінату за підсумками першого півріччя збільшилася на 28 % у випадках і на 34 % в днях у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цехові комітети спільно з адміністрацією цехів продовжують вести постійний контроль за дотриманням лікарняного режиму працівниками комбінату.

Оздоровлення трудящих

База відпочинку «Гірник» відкрилася з 4 липня. Профспілковий комітет за сприяння Правління знайшов мож-ливість і почав оздоровлення трудящих і членів їх сімей в санаторіях Приморська і Кирилівки з середини червня.

На базі відпочинку в першому півріччі відпочила 591 особа, з них працівників – 254; членів сім'ї, які не є працівниками комбінату, – 121; дітей, на яких оформлені путівки, – 199; непрацюючих пенсіонерів – 7 осіб.

Оздоровлення в санаторії-профілакторії «Гірник» не проводилося.

Витрати профбюджета

У першому півріччі профкомом придбано і реалізовано за заявами працівників 80 санаторно-курортних путівок в санаторії України. Сума коштів, витрачених на ці цілі, склала 948,5 тис. грн (при плані 940 тис. грн).

Витрати на дитяче оздоровлення за червень склали 800 тис. грн – в таборі відпочила 91 дитина (в тому числі 24 дитини з багатодітних сімей та 8 дітей, яких виховують матері-одиначки).

Відповідно до плану роботи профкому і кошториса організовані і проведені такі заходи:

• заохочення учасників афганських подій – 8 тис. грн;

• вшанування жінок до 8 Березня – 391 тис. грн;

• спортивні заходи – 428 тис. грн.

На фінансову допомогу членам профспілки витрачено 642 тис. грн (допомогу отримали 750 осіб); на преміювання профактиву – 91,5 тис. грн; на вшанування ювілярів – 87,3 тис. грн; на поїздки на екскурсії та концерти – 122,7 тис. грн (при плані 225 тис.).

На завершення Микола Пастушенко зазначив, що у колективу є всі підстави дивитися в майбутнє з оптимізмом.

За підсумками розширеного спільного засідання профкому та адміністрації було прийнято постанову, яку ми публікуємо нижче.

 

 

П О С Т А Н О В А

спільного розширеного засідання адміністрації та профкому ПрАТ «ЗЗРК»

Заслухавши та обговоривши інформацію Правління та профспілкового комітету про підсумки роботи підприємства і про виконання колективного договору в першій половині 2021 р., учасники засідання

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу Правління та профспілкового комітету щодо виконання пунктів і розділів колдоговору в першій половині 2021 р. визнати задовільною.

2. Акт перевірки виконання колективного договору за першу половину 2021 р. затвердити.

3. Правлінню та профспілковому комітету:

- докласти всіх зусиль для виконання виробничої програми 2021 року, всіляко сприяти підвищенню ефективності виробництва, дотриманню і подальшому зміцненню трудової і виробничої дисципліни, збереженню власності комбінату, підвищенню рівня доходів трудящих;

- при збереженні карантинних обмежень в країні забезпечити виконання заходів із запобігання поширенню та максимального захисту колективу підприємства від зараження COVID-19;

- забезпечити виконання в повному обсязі заходів з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях.

4. Профспілковому комітету:

- через цехові комітети надавати трудящим можливість оздоровлення та лікування в санаторії-профілакторії «Гірник» і санаторіях України. Трудящі, яким рекомендовано оздоровлення щорічною медкомісією і робота яких пов'язана зі шкідливими умовами праці, мають першочергове право на отримання путівок. Виділення путівок буде проводитися з урахуванням епідемічної ситуації в країні і існуючих обмежень.

5. Постійно діючій робочій комісії з колдоговору:

- продовжити роботу з обговорення та узгодження пропозицій, що надійшли від колективів цехів комбінату, по внесенню змін і доповнень до колективного договору на 2022 рік.

- узгоджені обома сторонами комісії пропозиції надати членам Правління та направити для узгодження членам Наглядової ради.

6. Завідувачу редакції газети «Робоче слово» здійснювати регулярне висвітлення ходу проведення переговорів, прийнятих рішень і виконання пунктів і розділів колективного договору.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Правління – Генерального директора і голову профкому.

Дмитро Колєсніков,

Голова Правління – Генеральний директор ПрАТ «ЗЗРК»,

Микола Пастушенко, голова профкому ПО ПМГУ ЗЗРК.

 

 

Галерея

570