14.07.2021 Колективний договір: підсумки 2020 року

Колективний договір: підсумки 2020 року

8 липня відбулося розширене засідання профспілкового комітету за участю адміністрації, основними питаннями порядку денного якого були підведення підсумків виконання колективного договору за 2020 рік і продовження дії договору з внесеними до нього змінами та доповненнями на 2021 рік.

Голова Правління – Генеральний директор ПрАТ «ЗЗРК» Дмитро Колєсніков, виступаючи на засіданні, зазначив, що за минулий період структур-ними підрозділами комбінату проведена значна робота щодо забезпечення виконання виробничої програми і назвав підсумкові цифри, що характеризують виконання основних розділів і пунктів колективного договору.

Розділ II «Виробничо-економічна діяльність та розвиток комбінату»

Загальний обсяг капітального будівництва (без заміни основного технологічного обладнання) склав 441 млн 129 тис. грн без урахування ПДВ, що на 62 млн 139 тис. грн більше, ніж в 2019 році.

Основні кошти були спрямовані на будівництво нових виробничих потужностей. В даний час основне виробниче будівництво зосереджено на п'яти стратегічних об'єктах:

• на Вантажному стволі № 2 закінчуються роботи з поглиблення ствола, кріплення сполучення з гор. 1 140 м, а також паралельно з поглибленням ведеться будівництво дробильно-дозаторного комплексу в позначках 898–1 140 м. Для забезпечення перепуску руди з гор. 940 м на гор. 1 040 м і розподілу вантажу по технологічних лініях закінчено будівництво центрального рудоперепуску № 3;

• на Північному вентиляційному сліпому стволі № 2 роботи ведуться у відм. 840–1 040 м;

• на Центральному сліпому стволі № 2 розпочаті роботи по влаштуванню камери під підйомну машину і кріпленню виробки руддвора гор. 940 м;

• на Переверзевському стволі виконуються роботи з армування ствола;

• на Південному вентиляційному стволі № 2 виконані підготовчі роботи зі зняття чорнозему на будівельному майданчику, завершені підготовчі роботи з прокладання мереж електропостачання 6 кВ, водопостачання і водовідведення будмайданчика, а також обладнані тимчасові під'їзні шляхи.

Крім того, проводяться роботи з розкриття та підготовки Південно-Білозерського родовища гор. 1 040 м і Переверзевського родовища з метою підтримання виробничих потужностей.

Розділ III «Трудові відносини»

Станом на 31 грудня 2020 р. спискова чисельність працівників комбінату склала 5 060 чоловік. На робочі місця було прийнято 551 особу, з них за робочими спеціальностями – 524, на вакансії керівників, професіоналів, фахівців – 27 осіб.

Всього за 2020 рік було звільнено 373 працівника, що на 119 осіб (24 %) менше в порівнянні з 2019 роком. Основними причинами звільнення, як і раніше, залишаються власне бажання працівника (114 осіб), власне бажання у зв'язку з виходом на пенсію (93 людини), закінчення терміну трудового договору (60 осіб) та угода сторін (55 осіб).

Коефіцієнт плинності кадрів у 2020 році склав 3 % (при нормі 5 %), що на 3 % менше, ніж в 2019 році.

Розділ IV Оплата і нормування праці

Всі пункти цього розділу виконані. У 2020 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 20 851 грн (для порівняння: в 2019 році – 19 392 грн). Зростання заробітної плати в 2020 році склало 7,5 %.

З 1 жовтня 2020 р. місячна тарифна ставка першого розряду робітника промислово-виробничого персоналу становила 6 941,94 грн, що відповідає 315,97 % від мінімального прожиткового мінімуму, встановленого державою.

Заборгованості з виплати заробітної плати в 2020 році не було.

Розділ V «Забезпечення зайнятості»

У 2020 році трудові відносини між адміністрацією підприємства і трудовим колективом будувалися в повній відповідності з вимогами колектив-ного договору та КЗпП України.

В рамках вирішення питання комплектування персоналу на підприємстві проводяться

• підготовка і перепідготовка кадрового складу (так, за звітний період в відділі розвитку персоналу пройшли навчання 1 239 працівників);

• стажування та оплачувані практики студентів навчальних закладів.

Розділ VI «Охорона праці і здоров'я»

Профілактична робота з охорони праці на комбінаті в 2020 році велася відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», «Положення про систему управління охороною праці в ПрАТ «ЗЗРК» та інших нормативних документів.

Всього за 2020 рік взято на облік 8 нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Відповідно до затверджених «Заходами і засобами з охорони праці на 2020 рік», запланована на виконання заходів з покращення і забезпечення безпечних умов праці в структурних підрозділах комбінату сума – 53,9 млн грн – освоєна в повному обсязі (в 2019 році – 50,8 млн грн).

Наказом № 156 від 17.03.2020г. затверджено склад оперативного штабу з недопущення занесення та поширення коронавірусу 2019 nCoV на території ПрАТ «ЗЗРК». Проведено 16 нарад оперативного штабу, за підсумками яких протокольними рішеннями затверджено 154 організаційних заходи. Всі заходи надані відповідальним особам для виконання. На період дії загальнодержавного карантину придбано засобів захисту і дезінфікуючих засобів на загальну суму 9,4 млн грн.

Розділ VII «Соціальні пільги та гарантії»

Прибуток, що залишився в розпорядженні комбінату, витрачався згідно з бюджетом на 2020 рік і на підставі рішень Правління.

За 2020 рік видатки на соціальну сферу склали 9 212 тис. грн:

• Рада ветеранів комбінату – 900 тис. грн;

• матеріальна допомога не працівникам комбінату – 1 636 тис. грн;

• матеріальна допомога працівникам комбінату – 1 544 тис. грн;

• ритуальні послуги (транспорт) – 135 тис. грн;

• матеріальна допомога при виході на пенсію – 4 997 тис. грн.

Грошові виплати склали 1 млн 617 тис. грн, в тому числі:

• матеріальна допомога дітям з інвалідністю – 263 тис. грн;

• допомога при народженні дитини – 269 тис. грн;

• виплати по колдоговору – 1 023 тис. грн;

• відшкодування послуг дитячого садка – 8,7 тис. грн;

• разова фінансова допомога при вступі в шлюб – 53 тис. грн.

Завершуючи свій виступ, Генеральний директор Дмитро Колєсніков підкреслив, що колективний договір ПрАТ «ЗЗРК» – один з кращих в гірничо-металургійній галузі, а між Правлінням та профспілковим комітетом налагоджений активний діалог. Головна цінність на нашому підприємстві – людина праці, її здоров'я і життя. Ця аксіома лежить в основі колдоговору, і зусилля адміністрації і профактиву спрямовані на забезпечення безпечних і комфортних умов праці для кожного працівника.

Зі співдоповіддю на засіданні з підведення підсумків виконання колективного договору виступив голова профкому ПрАТ «ЗЗРК» Микола Пастушенко. Основний акцент голова профкому зробив на питаннях заробітної плати, організації літнього відпочинку трудящих і оздоровленні дітей, санаторно-курортному лікуванні, заходах, проведених профспілковим комітетом.

Зокрема, профкомом придбано і реалізовано в 2020 році за заявами працівників 105 путівок в санаторії України. Сума коштів профбюджету, витрачених на дані цілі за рік, склала 1 434,6 тис. грн.

У санаторії-профілакторії «Гірник» було 3 заїзди, проліковано 270 осіб, з них працівників підприємства – 240.

База відпочинку «Гірник» була відкрита тільки з 2 серпня. З огляду на ситуацію, що склалася (карантинні обмеження), профспілковий комітет при активній допомозі і сприянні Правління винайшов можливість, починаючи вже з липня, проводити оздоровлення трудящих і членів їх сімей в санаторіях Бердянська, Приморська і Кирилівки. На базі відпочинку протягом літа відпочили 789 осіб.

Витрати по дитячому оздоровленню за літо склали 1 236,3 тис. грн – в таборі відпочило 226 дітей.

Відповідно до плану роботи профкому і кошторису організовані і проведені такі заходи:

• заохочення воїнів-інтернаціоналістів – 8 400 грн,

• вшанування жінок до 8 Березня – 335 тис. грн;

• спортивні заходи (Спартакіада комбінату, турніри на кубок відкриття і закриття сезону для цехів тощо.) – 1 031,9 тис. грн;

• фінансова допомога нужденними членам профспілки – 902 тис. грн;

• преміювання профактиву – 330 тис. грн;

• вшанування ювілярів – 90,1 тис. грн;

• поїздки на екскурсії та концерти – 473,7 тис. грн.

Говорячи про затвердження змін до колдоговору на 2021 рік, голова профкому зазначив: «На нашому спільному засіданні з підведення підсумків виконання колективного договору в 2019 р. і в першій половині 2020 р. було сказано, що всі напрацьовані і узгоджені пропозиції були направ-лені членам Наглядової ради. Ми отримали протокольне рішення з погодженням ряду позицій, запропонованих профспілковою стороною. Це такі, як збільшення разових виплат при похованні, при вступі в шлюб, виплат за занесення на Дошку пошани, до ювілейних днів народження та ряд інших.

Згідно з постановою попереднього засідання, Правління та профспілковий комітет отримали право всі узгоджені зміни внести в колективний договір. Що і було зроблено. Сьогодні ми затверджуємо колективний договір в новій редакції, з внесеними до нього змінами та доповненнями. Текст його був опублікований в газеті «Рабочее слово» (№ 24 від 12 червня поточного року). І практично відразу ми починаємо новий переговорний процес за пропозиціями від трудового колективу на 2022 рік».

Після виступу керівників учасники розширеного засідання одноголосно затвердили акт виконання колективного договору за 2020 рік і ухвалили остаточну постанову.

 

Галерея

688