29.06.2021 Проєкт «Школа майстрів»: старт успішний

Проєкт «Школа майстрів»: старт успішний

На базі відділу розвитку персоналу стартував проєкт «Школа майстрів»: з 22 по 25 червня навчання пройшла перша група працівників комбінату, до складу якої увійшли майстри, а також висококваліфіковані працівники, які регулярно виконують обов'язки майстра і включені в базу кадрового резерву на 2021 рік.

– Метою нового проєкту є розвиток компетенцій майстрів, які є первинною ланкою керівного персоналу на виробництві, формування у них практичних навичок в сфері організації праці, планування виробництва і управління підлеглими, мотивація до розвитку організаторських, управлінських і лідерських якостей майстрів, – зазначив начальник ВРП Денис Биков.

Програма навчання складалася з 5 модулів. В ході першого модуля – «Організація виробництва та основи планування» – учасники курсу отримали інформацію про структуру виробництва на нашому підприємстві; основи планування в умовах ринкової економіки; формування собівартості і пошук резервів виробництва; основні засади ефективної організації праці; продуктивність праці і основи нормування; роль майстра в організації виробництва.

Другий модуль був присвячений питанням охорони праці (вимоги основних законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці; права і обов'язки гірничого майстра; відповідальність посадових осіб та ін.).

Крім професійних знань і досвіду, майстер на виробництві повинен володіти ще й відмінними організаторськими здібностями. Тому в програмі «Школа майстрів» відразу три блоки ( «Ефективні ділові комунікації», «Лідер і команда», «Ефективне управління завданнями і персоналом») були спрямовані на розвиток комунікативних, ділових та лідерських якостей слухачів.

Навчання в школі майстрів проводили як фахівці ПрАТ «ЗЗРК» (начальник бюро організації та оплати праці шахтного переділу Віталій Дмитровський, провідний інженер з охорони праці Анатолій Дашевський), так і запрошені викладачі (HR-експерт, бізнес-тренер Оксана Гринь). При цьому використовувалися різні формати: лекції, кейсові завдання, дискусії, тематичні відеосюжети, ділові ігри тощо.

За словами Дениса Бикова, «Школа майстрів» – це проєкт, розрахований до кінця року. Після аналізу роботи пілотної групи навчання буде проводитися у форматі одна група в місяць.

– Який результат ми розраховуємо отримати в ході реалізації проєкту? Перш за все, слухачі повинні засвоїти навички володіння інструментами і способами грамотної організації роботи свого колективу, а також отримати знання та практичні навички зі створення ефективної команди та управління нею. Впевнені, що знання, набуті в ході навчання, наші майстри зможуть використовувати безпосередньо на робочих місцях, і це допоможе їм працювати більш ефективно і творчо, – підсумував начальник відділу розвитку персоналу.

Галерея

190