27.01.2021 Відбулися позачергові загальні збори акціонерів

Відбулися позачергові загальні збори акціонерів

25 січня відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», на яких було розглянуто ряд важливих для підприємства питань. Зокре-ма, було припинено повноваження членів Наглядової ради та обрано її новий склад.

За рішенням акціонерів та їх представників членами Наглядової ради обрано Петера Плани і Наталію Андріївну Шкляревську (представники АТ «Мінерфін»), Ірину Володимирівну Горбенко (представник ПАТ «Запоріжсталь») і Олександра Юрійовича Шиханова (представник АТ «КСК Кон-салтинг». Знову очолить Наглядову раду Петер Плани.

На загальних зборах акціонерів було затверджено умови трудових договорів з членами Наглядової ради, а Генеральний директор ПрАТ «ЗЗРК» був уповноважений підписати їх від імені підприємства.

Учасники загальних зборів акціонерів внесли зміни до Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК» (прийнято рішення викласти його в новій редакції) і призначили аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Після розгляду всіх питань порядку денного голова позачергових загальних зборів – Генеральний директор комбінату Дмитро Колєсніков – подякував акціонерам та їх представникам за конструктивну роботу і оголосив про закриття зборів.

 

671