Інформація для акціонерів: 2021 рік

*.p7s - файли з електронним цифровим підписом

NN Дата Назва Категорія Файли
1 27.10.2021 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року Звіти xml xml.p7s pdf pdf.p7s
2 17.08.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація xml xml.p7s pdf pdf.p7s
3 26.07.2021 Повідомлення про виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "ЗЗРК" Повідомлення pdf pdf.p7s
4 01.07.2021 Повідомлення про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" Повідомлення pdf pdf.p7s
5 23.06.2021 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Особлива інформація xml xml.p7s pdf pdf.p7s
6 23.06.2021 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Особлива інформація xml xml.p7s pdf pdf.p7s
7 18.06.2021 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, 15.06.2021, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, які відбудуться 22 червня 2021 року Повідомлення pdf pdf.p7s
8 21.05.2021 Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» Повідомлення pdf pdf.p7s
9 21.05.2021 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Повідомлення pdf pdf.p7s
10 21.05.2021 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, 07.05.2021, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повідомлення pdf pdf.p7s
11 21.05.2021 Проект рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Повідомлення pdf pdf.p7s
12 28.04.2021 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Звіти docx docx.p7s xml xml.p7s
13 04.02.2021 Повідомлення про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" Повідомлення docx docx.p7s
14 01.02.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація docx docx.p7s xml xml.p7s
15 25.01.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація docx docx.p7s xml xml.p7s