Информация для акционеров chevron_right

2018

СообщенияРешенияОтчетыОсобая информацияДополн. информация
13.06.2018
Сообщение об общем собрании акционеров

08.06.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 07.06.2018р.

04.05.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 25.04.2018р.

30.01.2018
Общее собрание акционеров

25.01.2018
Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій

13.06.2018
Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах

30.01.2018
Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах

25.04.2018
Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 рік

10.10.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.07.2018
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

24.04.2018
Відомості про заміну складу посадових осіб емітента

23.04.2018
Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради

01.03.2018
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

05.02.2018
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

05.02.2018
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

05.02.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.07.2018
Сообщение о порядке выплаты дивидендов

26.02.2018
Сообщение о порядке выплаты дивидендов

Архив

СообщенияРешенияОтчетыОсобая информацияДополн. информация
20.09.2016
Очередное общее собрание акционеров

28.04.2015
Очередное общее собрание акционеров

09.04.2013
Внеочередное общее собрание акционеров 09.04.2013г.

23.09.2016
Информация об итогах голосования

28.04.2015
Информация об итогах голосования

04.05.2014
Информация об итогах голосования

09.04.2013
Сообщение о порядке выплаты дивидендов

09.04.2013
Информация об итогах голосования

15.06.2016
Річний звіт емітента цінних паперів за 2015 рік

30.04.2015
Річний звіт емітента цінних паперів за 2014 рік (у повному обсязі)

01.01.2015
Звіт про власний капітал

01.01.2015
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

01.01.2015
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

01.01.2015
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

31.12.2014
Примітки фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів

28.04.2014
Річний звіт емітента цінних паперів за 2013 рік

01.01.2014
Звіт про власний капітал

01.01.2014
Звіт про рух грошових коштів

01.01.2014
Звіт про фінансові результати

01.01.2014
Баланс

31.12.2013
Примітки до річної фінансової звітності

22.04.2013
Річний звіт емітента цінних паперів за 2012 рік

01.01.2013
Примітки до річної фінансової звітності

01.01.2013
Звіт про власний капітал

01.01.2013
Звіт про рух грошових коштів

01.01.2013
Звіт про фінансові результати

01.01.2013
Баланс

31.12.2012
Текст аудиторського висновку

17.05.2012
Річний звіт емітента цінних паперів за 2011 рік

01.01.2012
Примітки до річної фінансової звітності

01.01.2012
Звіт про власний капітал

01.01.2012
Звіт про рух грошових коштів

01.01.2012
Звіт про фінансові результати

01.01.2012
Баланс


Відомості про аудиторський висновок

06.10.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.09.2016
Зміна складу посадових осіб

20.10.2014
04. Зміна складу посадових осіб

05.09.2014
03. Зміна складу посадових осіб

25.06.2014
02. Зміна складу посадових осіб

16.05.2014
01. Зміна складу посадових осіб