Підприємство: Історія комбіната

Запорізький залізорудний комбінат побудований на базі Південно-Білозерського і Переверзевського родовищ залізних руд, відкритих Західно-Українською геологічною експедицією в 1948 році. За оцінками геологів, запаси багатих залізних руд в Білозерському залізорудному районі становлять до 1 млрд. тонн і 7 млрд. тонн магнетитових кварцитів.

У 1961 році в Таврійських степах починається будівництво рудника і міста-супутника Дніпрорудне. З перших днів будівництва комбінату йшло відпрацювання нових технологій. Зокрема, проходка стовбурів велася з попередніми заморожуванням на всю глибину наносних порід, так як вище рудного покладу розташовано 7 водоносних горизонтів.

Своїм народженням і становленням флагман гірничодобувної підземної промисловості Запорізький залізорудний комбінат зобов'язаний тисячам відданих своїй справі людей – геологам, проектувальникам, інженерам, шахтарям-першопроходцям, які приїхали на республіканське ударне комсомольське будівництво з усіх кінців Радянського Союзу. Завдяки їх наполегливій праці були розроблені системи осушення і пройдено 6 шахтних стовбурів.

16 листопада 1965 року був проведений перший вибух від Допоміжного стовбура для проходки горизонтальної виробки. Гірники напружено, долаючи труднощі, рухалися до рудного тіла. Попереду було головне – видобуток руди!

26 серпня 1967 року прохідницька бригада Івана Яна видала на-гора першу вагонетку руди! 19 жовтня того ж року видана вже перша тисяча тонн, а 31 жовтня – перший ешелон руди Південно-Білозерського родовища відправлений металургам «Запоріжсталі».

Перша черга комбінату потужністю 1 млн. тонн руди на рік була введена в дію актом Державної комісії 31 грудня 1969 року. У січні акт Держкомісії був затверджений наказом Мінчермета СРСР. Таким чином, на початку 1970 року в Радянському Союзі офіційно з'являється ще одне гірничорудне підприємство!

Для видобутку руди на Запорізькому залізорудному комбінаті прийнята камерна система відпрацювання із закладкою виробленого простору твердіючою сумішшю. На підприємстві пройдено важкий шлях становлення технології видобутку – від очисних камер із запасами 80–100 тис. тонн до камер із 300–500 тис. тонн, що дозволило скоротити витрати на підготовку камер до відпрацювання і зробити економічно виправданим випуск руди із застосуванням віброустановок.

У 1991 році, з відомих причин, стався спад виробництва, виникла загроза стабільній роботі комбінату. Жорстока стагнація тривала до 1995 року. Керівництво ЗЗРК шукало вихід з глухого кута, намічалися різні шляхи. Необхідно було вирішити наступні завдання: нарощувати обсяги видобутку руди, підвищувати її якість, знижувати собівартість, знайти споживачів продукції. Всі ці складні проблеми в роботі комбінату вдалося успішно подолати при створенні підприємства з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», при пайовій участі словацької компанії «Мінерфін». У комбінату з'явилася можливість для технічного переозброєння виробництва. Технічним керівництвом комбінату був прийнятий курс на максимально можливе застосування самохідної техніки. Компанія «Мінерфін» одноразово вклала в техпереоснащення комбінату понад 18 млн. доларів США, на які було закуплена сучасна високопродуктивна бурова і вантажно-доставочна техніка, що дало можливість на більш високому рівні вирішувати технологічні завдання.

Використання самохідних машин – як на основних, так і на допоміжних виробничих процесах – дозволило досягти високого рівня механізації гірничих робіт, значно підвищити безпеку праці, поліпшити санітарно-гігієнічні умови і, в цілому, культуру виробництва.

Завдяки технічному переозброєнню було ліквідовано відставання у розкритті нових глибоких горизонтів. Своєчасне введення в експлуатацію поверхів 640–740 м і 740–840 м із запасами руди по 30 млн. тонн на кожному дозволив забезпечити подальше зростання виробництва до сьогоднішніх 4,5 млн. тонн на рік. Підвищено якість видобутої руди і організовано понад 1 000 нових робочих місць.

Збільшення обсягів виробництва руди неможливе без реконструкції і переобладнання всієї лінії рудного переділу. Значні кошти комбінат направив на заміну застарілого обладнання дробильно-сортувальної фабрики, яка забезпечує переробку руди за сортами (агломераційна і мартенівські руди). В період 2005–2009 р.р. на ДСФ проведена заміна дробарок типу КМД на імпортні гідравлічні дробарки з комп'ютерним управлінням KDH-1500 і CH870-EF, а також встановлені більш продуктивні німецькі грохоти типу HG-30/70/KR.

На підприємстві реалізований ряд заходів, що забезпечують експлуатаційну надійність и ефективність роботи всього технологічного комплексу. У 2012–2013 р.р. виконано будівництво нової компресорної станції. Продовжує поповнюватися парк самохідної техніки, який налічує вже понад 80 одиниць (бурові установки Boomer, Axera, Simba, буровий комбайн Robbins-73AM, геологорозвідувальний верстат ONRAM-1000, навантажувально-доставочні машини PNE-2500, TORO-400E, Wagner-3,5, допоміжні машини PAUS-PFL-8, самохідні комплекси для кріплення гірничих виробок Spraymec-6050W, Utimec-Transmixer-6250, Multimek-remixer та ін.).

З 2009 року на ЗЗРК започатковано впровадження безтротилової емульсійної вибухової речовини «Україніт-ПП-2», а також використання змішувально-зарядної техніки для його виготовлення на місці проведення вибухових робіт і заряджання в підземних умовах. У 2014 році введена в експлуатацію самохідна змішувально-зарядна машина RTCh-23 (Німеччина) для заряджання свердловин емульсійними ВР. В даний час комбінатом використовується до 70 % безтротилових вибухових речовин.

На найближче майбутнє запланована реконструкція закладочного комплексу, який виконує роботи по закладці виробленого простору в шахті, а також готує розчини бетону і суміші для кріплення гірничих виробок.

Але Запорізький залізорудний комбінат не зупиняється на досягнутому.

Щоб на довгі роки (ще 50–70 років) зберегти підприємство і збільшити обсяг видобутої руди до 6 млн. тонн на рік з високою якістю, прийнятий у виробництво проєкт реконструкції комбінату щодо розкриття та відпрацювання Південно-Білозерського родовища до гор. 1 540 м і Переверзевського родовища до гор. 840 м.

Сьогодні широким фронтом в складних умовах ведуться гірничі роботи на Переверзевському родовищі. Активно розвиваються гірничі роботи з підготовки до видобутку руди в поверсі 840–940 м Південно-Білозерського родовища, триває будівництво комплексу Центральної групи стовбурів в поверсі 940–1 140м і поглиблення стовбура «Переверзевського». В цілому, капітальні інвестиції у розвиток ЗЗРК в 2013 році склали 293,9 млн. грн (в тому числі на обладнання – 113,6 млн. грн); в 2014 році – 366 млн. і 157,3 млн. грн на обладнання відповідно.

Втілення в життя задуманих рішень дозволить підприємству не тільки підняти рівень видобутку, збільшити кількість робочих місць, міцно утримувати місце на ринках збуту, а й забезпечувати зростання добробуту своїх працівників.

15 травня 2014 року відбулися Загальні збори акціонерів, які згідно з чинним законодавством прийняли рішення про зміну назви на Підприємство з іноземними інвестиціями у формі Приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (скорочено – ПрАТ «ЗЗРК»).

В 2020 році підприємство очолив досвідчений виробничник та управлінець Д. В. Колєсніков. Керована ним команда менеджерів разом із трудовим колективом ставить перед собою амбітне завдання: закріпити лідируючі позиції ЗЗРК серед залізорудних підприємств не тільки України, а й європейських країн з підземного видобутку.

Основні виробничі показники:

 • видобуток – більше 4,5 млн. тонн в рік;
 • приблизно 30 % від загального обсягу видобутку здійснюється із застосуванням сучасних самохідних машин ТОRО-400E;
 • проходка гірничих виробок – більш 21 км на рік;
 • загальна протяжність діючих гірничих виробок на ЗЗРК – близько 300 км;
 • буріння свердловин – 400–440 км в рік;
 • закладка виробленого простору в шахті – понад 1,1 млн. м3 в рік;
 • кріплення гірничих виробок:
  • торкретбетоном – понад 250 тис. м2;
  • бетоном – понад 14 тис. м3 на рік (всього за рік різними видами кріплення кріпиться більше 20 км гірничих виробок).

Проммайданчик ЗЗРК. 1960-і роки

Південний вентиляційний стовбур. 1960-і роки

Перша руда. 1967 рік

Відправка першої руди на «Запоріжсталь». Жовтень 1967 року

Урочисте зібрання на честь видобутку 90-мільйонної тонни руди

Мітинг на честь видобутку 100-мільйонной тонни руди. 2003 рік

Перша руда Переверзевського родовища

Директора ЗЗРК

Микола Омельянович Григорьєв
період: 1960-1963
Василь Тимофійович Воропаєв
період: 1963-1970
Євген Васильович Бєлєнький
період: 1970-1977
Володимир Прокопович Драгунов
період: 1977-1999
Олександр Іванович Фурман
період: 1999-2014
Михайло Костянтинович Короленко
період: 2014-2020
Дмитро Валерійович Колєсніков
з 2020